สัมพันธ์แข่งนิวยอร์กกำลังเป็นหัวหน้าการศึกษาเล่าเรียนเกี่ยวกับผลพวงของพื้นผิวต่างๆสำหรับในการแข่งขันม้า