การศึกษาเปิดเผยให้มองเห็นถึงอันตรายของการรับรองการพนันที่มีผล